A temple for Hilma

Hilma_01 Hilma_02 Hilma_03Arkitekttävling:
”A temple for Hilma”
Combo Competitions
2016-2017

Förslag: ”How to explain the unexplained”

Att utforma en byggnad som ska husera konstnären Hilma af Klints konst (1862-1944).
Plats: Lidingö, Stockholm
Byggnadens koncept ska influeras av Hilma af Klints liv och hennes konstnärliga uttryck.
Hon var teosof och en pionjär inom abstrakt målning.

Förslaget har inspirerats av hennes stilistiska del av konstnärskapet, de grafiska formerna och färgerna. Det är en resa. Att färdas under, över och runtomkring strukturen längs med och tillsammans med af Klints verk.