Arvika

Arvika_01 Arvika_02 Arvika_03 Arvika_04

Idéförslag bostäder Arvika

Flera bostäder behövs även på mindre orter. Detta förslag togs fram på eget initiativ på en till synes ledig tomt i Arvika i Värmland.

Arvika är en stad med ett växande behov av bostäder. Genom att komplettera stadskärnan och bygga på idag ej bebyggd mark  finns möjlighet till förtätning och möjlighet till attraktiva bostadslägen.
För att bevara stadens karaktär är det viktigt att de byggnader som läggs till harmoniserar med övrig bebyggelse i staden samt att den bidrar till det gatuliv som finns i Arvika.
Det handlar inte så mycket om stil utan mer om hur det bidrar till stadslivet.

Detta är ett idéförslag i form av radhus med liten trädgård mot gatan och ett mindre flerbostadshus med ateljé och bostad i botten.