Bubble life

Bubble_01 Bubble_02 Bubble_03 Bubble_04

Tävling 2012, HOME, Building trust international
INTERNATIONAL OPEN DESIGN COMPETITION FOR A $30,000 SINGLE OCCUPANCY HOME WITHIN AN URBAN AREA OF A DEVELOPED COUNTRY.
Framtaget tillsammans med Anton Johansson

Tävlingen gick ut på att ge förslag på boende, ensamhushåll för hemlösa/utsatta I storstadsmiljö, I ett välfärdsland, som är enkelt att bygga.

Fokus
Det här förslaget har valt att fokusera på en speciellt utsatt grupp individer som inte har något hem att vara i, ingen familj att tillhöra och är minderåriga. Fokus ligger på de ensamkommande flyktingbarnen. Enligt FN:s definition är det personer som är under 18 år som söker asyl i ett land utan att ha föräldrar eller andra vårdnadshavare i landet de söker asyl. I Sverige sökte 2005 omkring 40 st barn asyl. 2011 var siffran ca 2400 st. Allt fler barn utan socialt nätverk behöver någonstans att bo. Kommunerna i Sverige ersätts idag med 1900 kr per dag för varje boendeplats som de tillgodoser. 2011 betalade staten ut 1,4 miljarder kronor till kommunerna i boendekostnader.

Problemet med de boende som tillhandahålls idag är att de ofta är placerade lång från städer och ofta tillsammans med flera barn med samma öde.
Höga bopriser i städerna leder till trångboddhet. Den begränsade tillgången på yta gör det svårt för familjer i städer att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Vårt förslag försöker att hjälpa familjer med platsbrist att öka sin boendeyta något för att kunna ta emot asylsökande barn som på så sätt också får ingå i en gemenskap.

Bubblan
Genom att placera en ”bubbla” på fasaden ökas boendeytan med ett par kvadratmeter. Tillräckligt för att ge plats för en sovplats och lite mer yta. Bubblan hängs på fasaden vid ett fönster i bostaden. Inga förstörande ingrepp på fasaden är nödvändiga, bubblan kläms fast i fönsteröppningen. Bubblan bildar ett halvsfäriskt rum som får sin värme från rummet innanför genom det öppna fönstret. Rummet är omslutande. Ambitionen har varit att skapa ett tryggt rum, som är en del av den övriga bostaden samtidigt som möjligheten till avskildheten fortsatt finns kvar.