Gungpark Vanadis

Vanadis_01
Vanadis_05
Vanadis_02 Vanadis_03

Vanadisplan juni 2015

En rondell, eller..
En stor gräsyta med en passage för fotgängare mellan Hälsingegatan och Gävlegatan, eller..
En stor grön yta med tillgång till sol i stort sett hela dagen.
En perfekt plats för en gungpark!

Stockholms stad har efterfrågat miniparker centralt. Små gröna lungor bland alla stenkvarter och ett komplement till de större parkerna.

Detta är ett idéprojekt.
Ett förslag som skapar en plats att vilja vistas på, trots att det är en rondell. En gigantisk gungställning med en enkel struktur och massor av gungor!
En gungpark för alla.