Iceland Trekking Cabins

Iceland_03 Iceland_04 Iceland_05 Iceland_06 Iceland_07International Architecture Competition
Iceland Trekking Cabins 2016

Förslaget ”Dice”

Att ta fram en prototyp för vandringsstuga som skall kunna placeras ut på olika platser på Island. En typ av stuga som skall vara självförsörjande och kunna husera upp till 10 personer.
Byggnaden är en och samma form. Sidorna skiljer sig däremot från varandra och den kan vridas och vändas för att passa in i landskapet. Som en tärning som kastas och fastnar i ”rätt” position.
Iceland_08