Tre Systrar

Katrineholm_02
Katrineholm_01

Arkitekttävling – Nybyggnation på Stortorget i Katrineholm.

En allmän projekttävling för att utforma en ny byggnad på Stortorget i Katrineholm. Byggnaden ska utgöra nyckelstenen i torgets framtida utformning och vara en symbol för Katrineholms utveckling – ett landmärke.

MAPs förslag Tre Systrar är uppdelat i mindre delar för skapa en brytning i en annars lång fasad. Tre mindre bostadskroppar som matchar torgets skala, som tre systrar. Skalan på husen ska spegla livet på torget, nätta och mindre hus som är nära människorna.