Värmdö köpcentrum

Värmdö_01 Värmdö logo

Förslag till revitalisering av Värmdö köpcentrum.
Under anställning hos Hidemark & Stintzing Arkitekter, 2014.

Värmdöfasad_01

Förslag togs fram på ny fasadinklädnad, ny logotype och ny välkomstskylt.