XLN Audio

xln_02
xln_03

MAP har tagit fram skissförslag och idéer till ny inredning åt XLN Audio på Södermalm i Stockholm, 2013.

Uppdraget gick ut på att inspirera och ge förslag på förändring med enkla medel.