Dalslandsstugan 2.0 Prisutdelning

Dalsland pris_03 Dalsland pris_02 Dalsland pris_01Dalsland pris_04MY(S)STUGA fick ett hedersomnämnande i tävlingen Dalslandsstugan 2.0!

Bilder från prisutdelningen i Sunnanå Hamn i Mellerud, den 30 maj 2015.

Motivering MY(S)STUGA
”Förslaget består av flera olika rumsvolymer som kan kombineras och varieras. På detta sätt skapas ett flexibelt modulsystem. Byggnationen upplevs växa organiskt likt en medeltida by. Husens volymer är enkla och anspråkslösa och går att variera i många konstellationer vilket gör att det ena huset inte behöver bli det andra likt, vilket ofta kan vara ett problem med typhus i grupperingar.
Förslaget tilldelas hedersomnämnande för sin flexibilitet i utformningen med stora möjligheter till individuella anpassningar och uttryck samt intressanta grupperingar.”

Se förslaget här >