Bastu 2017/ 2018

Privat Beställare
Tillbyggnad bastu samt ny terass och loggia.
I samarbete med Jacob Hidemark, Hidemark & Stintzing Arkitekter AB
Färdigt under sensommaren 2018.