EVA

EVA_01

Vad är det?

Eva Bonniers donationsnämnd arrangerar under 2014–2015 en öppen idétävling om konst och arkitektur i stadsmiljö.

Tävlingen EVA söker efter visioner, idéer och förslag som pekar på konstens och arkitekturens betydelse i stadsmiljön. Tävlingen syftar även till att visa på konstens och arkitekturens kapacitet att definiera och ifrågasätta hur vi idag kan förstå det offentliga rummet.

Vad är det?
Det är inte ett trendigt café, eller ett torg, heller inte den senaste butiken eller den moderna parken..
Men det kan vara.
Den har ingen specifik funktion eller den har många. Det är du som invånare som bestämmer vad det är, genom att ta den i besittning.
Tomten idag är en plats i stan man bara går förbi, vid Upplandsgatan i Stockholm. Ett träd och en liten gräsmatta, men platsen skulle kunna vara vart som helst. Allt som tillförs är en enkel och öppen struktur på en plats som inte har något mervärde. Sedan är det grannskapet som gör det till vad det är.
En loppis, en utställning, en lunchpaus, fem minuter i solen, en bar, ett event..