3:e pris!

Förslaget ”Saddle bag” av MAP har fått ett 3:e pris i tävlingen Euro Velo stops!

Den 11:e december 2018 presenterades vinnarna på Bee Breeders hemsida.

”JURY COMMENTARY – Designed to mimic the shape of a cyclist’s saddle bag, this project offers perhaps the most stand-out form of all the submissions. It features an enclosure of twin-wall polycarbonate and metal, both recyclable materials. The side door slides shut at night to protect the bikes as well as the cyclists within. Its compact form provides a no-waste spatial solution for up to four people, and offers various versions of the design and program for different capacities and uses. While the pill-shape section of the structure provides well-considered headroom within that is also self-draining against exterior rain, one might question the shape of its lower-curved half, which is labeled ‘technical space.’ The images and drawings are striking and the jury commends this work.”

1:a pris, Hemlös

Hemlos_05Hemlos_041:a pris i tävlingen HEMLÖS!

Lördag den 17 oktober presenterades vinnaren på Färgfabriken i Stockholm.
Ära, blommor och diplom!
Nu hoppas vi/förväntar vi oss att det kommer byggas en kil någonstans staden!

Bild från prisutdelningen.
Inslag i tidningen Arkitekten nr 10/ 2015.

Dalslandsstugan 2.0 Prisutdelning

Dalsland pris_03 Dalsland pris_02 Dalsland pris_01Dalsland pris_04MY(S)STUGA fick ett hedersomnämnande i tävlingen Dalslandsstugan 2.0!

Bilder från prisutdelningen i Sunnanå Hamn i Mellerud, den 30 maj 2015.

Motivering MY(S)STUGA
”Förslaget består av flera olika rumsvolymer som kan kombineras och varieras. På detta sätt skapas ett flexibelt modulsystem. Byggnationen upplevs växa organiskt likt en medeltida by. Husens volymer är enkla och anspråkslösa och går att variera i många konstellationer vilket gör att det ena huset inte behöver bli det andra likt, vilket ofta kan vara ett problem med typhus i grupperingar.
Förslaget tilldelas hedersomnämnande för sin flexibilitet i utformningen med stora möjligheter till individuella anpassningar och uttryck samt intressanta grupperingar.”

Se förslaget här >