Abisko Turiststation

Ny personalbyggnad, Abisko Turiststation
Svenska Turistföreningen

Nya personalbostäder uppbyggda av gamla baracker som köptes in och fraktades hit från annan ort och som har arrangerats om för att passa nya behov.

Barackerna med sina befintliga och enskilda rum är placerade kring en ny kärna med personalmatsal, kök, omklädningsrum, bastu, förvaring och allrum.

Nytt tak och ny fasadbeklädnad.

Bottenplan
Plan 1 tr