Bastu, terrass & loggia

Tillbyggnad bastu samt ny terass och loggia i samarbete med Jacob Hidemark, Hidemark & Stintzing Arkitekter AB
Privat Beställare