Prisutdelning Dalslandsstugan 2.0

MAPs förslag MY(S)STUGA fick ett hedersomnämnande i tävlingen Dalslandsstugan 2.0!

Juryns motivering:

”Förslaget består av flera olika rumsvolymer som kan kombineras och varieras. På detta sätt skapas ett flexibelt modulsystem. Byggnationen upplevs växa organiskt likt en medeltida by. Husens volymer är enkla och anspråkslösa och går att variera i många konstellationer vilket gör att det ena huset inte behöver bli det andra likt, vilket ofta kan vara ett problem med typhus i grupperingar.
Förslaget tilldelas hedersomnämnande för sin flexibilitet i utformningen med stora möjligheter till individuella anpassningar och uttryck samt intressanta grupperingar.”

Se MAPs presentation av förslaget här.