Dalslandsstugan 2.0

Dalslandsstugan 2.0
En tävling om hållbar arkitektur i vattennära landskap
Placering — Hedersomnämnande

MY(S)STUGA_03

Leader Dalsland-Årjäng bjöd i samarbete med kommunerna Mellerud, Dals-Ed, Bengtsfors, Vänersborg och Årjäng, med stöd från Dalslands Sparbank och Westra Wermlands Sparbank, in till en allmän arkitekttävling om utformning av ett typhus för ett modernt boende i vattennära lägen.

Tävlingens syfte är att genom hållbar, modern och innovativ arkitektur intressera fler människor för att bygga och bosätta sig i Dalsland och västra Värmland.

Tävlingsuppgiften bestod i att ge förslag till gestaltning av ett typhus som lätt kan anpassas till olika tomter i sjönära lägen. Modellen för ett enfamiljshus ska kunna placeras enskilt eller i grupp. Huset/husen ska kunna placeras i ett rumsligt sammanhang där hänsyn tas till vattnet och det omgivande landskapet.

MY(S)STUGA_05
MY(S)STUGA_06
MY(S)STUGA_07