A temple for Hilma

A temple for Hilma
Combo Competitions

Internationell arkitekttävling

Förslag: ”How to explain the unexplained”
Att utforma en byggnad som ska husera konstnären Hilma af Klints konst (1862-1944).

Plats: Lidingö, Stockholm
Byggnadens koncept ska influeras av Hilma af Klints liv och hennes konstnärliga uttryck.

Hilma var teosof och en pionjär inom abstrakt målning.
Förslaget har inspirerats av hennes stilistiska del av konstnärskapet, de grafiska formerna och färgerna. Det är en resa. Att färdas under, över och runtomkring strukturen längs med och tillsammans med af Klints verk.