Norsk Skogsfinsk Museum

Internationell arkitekttävling –Nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum på Svullrya, Grue Finnskog
Norske Arkitektkonkurranser

En ny museumsbyggnad, till de som idag räknar sig som skogsfinnar, invånare, turister, forskare och organisationer som jobbar med skogsfinsk kultur. Ett förslag som alla dem kan känna sig stolta över.

Förslaget – SOT
Sot bildas när man eldar. Alldeles svart av partiklar från förkolnat trä. Ett pigment för färgning i t.ex. målarfärg. Byggnaden är likt en flätad näverkorg som har blivit doppad i sot. Toppen är svedd av eld som en slocknad tändsticka. Likt insidan av en skogsfinsk rökstuga.
Stomme av massivträ.
Fasaderna är klädda eller flätade som en väv av trä. Övre delen är värmebehandlad för att ha uttrycket av att vara bränd.