Norsk Skogsfinsk Museum

Nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum på Svullrya
Grue Finnskog
Internationell arkitekttävling

En ny museumsbyggnad till de som idag räknar sig som skogsfinnar invånare, turister, forskare och organisationer som jobbar med skogsfinsk kultur.

Förslaget – ”SOT”
Sot bildas när man eldar. Alldeles svart av partiklar från förkolnat trä. Ett pigment för färgning i t.ex. målarfärg. Byggnaden är likt en flätad näverkorg som har blivit doppad i sot. Toppen är svedd av eld som en slocknad tändsticka, likt insidan av en skogsfinsk rökstuga.
Stomme av massivträ. Fasaderna är klädda eller flätade som en väv av trä. Övre delen är värmebehandlad för att ha uttrycket av att vara bränd.