Saltsjöbaden centrum

Saltis_01 Saltis_02

Förslag till revitalisering av Saltsjöbaden centrum.
Togs fram under anställning hos Hidemark & Stintzing Arkitekter, 2012.

Ett mindre köpcentrum byggt 1969.

Bilder visar förslag på ny fasadinklädnad och ny huvudentré. Förslag togs även fram på interiör, butiksfronter och galleriatorg.