Värmdö köpcentrum

Förslag till revitalisering av Värmdö köpcentrum
Under anställning hos Hidemark & Stintzing Arkitekter, 2014.

Förslag togs fram på ny fasadinklädnad, ny logotyp samt ny välkomstskylt.

Ny logotyp