Forntider II

Forntider_01

Forntider_02 Forntider_03
Fast utställning, Forntider II, Historiska Museet Stockholm
Togs fram under anställning vid Mondo Arkitekter tillsammans med Anders Rabenius. Projektledare: Lena Hejll
Öppnade 2007

En modern transithall med olika avgångar och med olika frågeställningar.
Vem är du? Vart är du på väg?
Arkeoteket, hur är det att vara arkeolog.