Hemlös

Kil 001
Arkitekttävling om hemlöshet i Stockholm

Placering — 1:a pris

Det finns ett växande behov av bostäder i storstäderna, men bostadsbyggande är dyrt, kvadratmeteryta är dyrt och tomtmark är dyrt.

Förslag: En minimal bostad på en yta som egentligen inte finns, men som har allt man behöver.

Kan fungera som studentboende, instegsboende, jourlägenheter osv…
Ett indraget hus från gatan, en frilagd gavel utan fönster, är en yta man kan bygga mot. Det skapar en plats åt en kilformad byggnad som klamrar sig fast på befintlig struktur.

Inget befintligt fönster byggs för eller igen.

Juryns utlåtande:

Kil är ett elegant och nyskapande förslag, som adresserar behovet av små bostäder i centrala lägen, där tillgången till stadens resurser är som störst. På ett innovativt sätt hittar förslagsställaren en slags ”icke-rum”, som utnyttjas för att förtäta innerstaden. Nya möjliga byggrätter skapas på de utrymmen vid existerande brandgavlar som är en konsekvens av historiska stadsplaners olika gatubredd. De föreslagna ”plug-in”- bostäderna är extremt små, vilket gör det möjligt att bebygga dessa “osynliga” tomter med just detta specifika program. I en alltmer segregerad stad är det en provokativ och befriande tanke att de hemlösa också kan ges möjlighet att bo mitt i staden på detta integrerade sätt. Smålägenheterna skulle kunna lösa bostadsbristen för vissa hemlösa och samtidigt bli ett positivt, permanent, arkitektoniskt tillskott i staden. På en upptrissad bostadsmarknad är det troligt att lägenheter likt dessa skulle absorberas av spekulativa krafter. Det är därför viktigt att tillgängligheten för hemlösa säkras genom incitament i form av t ex upplåtelseform och hyressättningar. Förslaget är distinkt presenterat men behöver utvecklas vad gäller genomförande. Det behöver också ses över vad gäller tillgänglighet och byggekonomi etc. för att kunna förverkligas. Förslaget har trots dessa brister en stark arkitektonisk kraft i sin genialiska enkelhet, där små bostäder kilas in i existerande struktur och blir ett positivt tillägg för staden som helhet.

Förslaget presenterat i Arkitekten