Viking Age Museum

Viking Age Museum, University of Oslo
Open planning and design competition

Förslag: ”Himlavalv”
Förslaget handlar om hur man vill se föremålen och hur man närmar sig dem. Stillsamt rör man sig ner i en katakomb, till ett bergrum, där fynden är en skatt att upptäcka. Som en tidsresa, där man kliver neråt, bakåt i tiden. Vilande under ett himlavalv.

Man lämnar den ljusa vestibulen och kliver ner i mörkret. Längre fram anas föremål. Något är det som glimmar därnere och lockar till sig besökaren. Sakta med säkert tornar sig de stora skeppen fram.