Iceland Trekking Cabins

Iceland Trekking Cabins
International Architecture Competition

Förslaget: ”Dice”
Att ta fram en prototyp för vandringsstuga som skall kunna placeras ut på olika platser på Island. En typ av stuga som skall vara självförsörjande och kunna husera upp till tio personer.

Byggnaden är en och samma form. Sidorna skiljer sig däremot från varandra och den kan vridas och vändas för att passa in i landskapet. Som en tärning som kastas och fastnar i ”rätt” position.