Svampens arvtagare

Ny högreservoar i Örebro
Internationell arkitekttävling

Förslag: Vattentjusaren

Idékoncept
Ett kluster av kärl står samlade kring en vattenkälla, deras uppgift är att fånga in regn. Trattarna är stora och vida som bladen på en daggkåpa. En vattenfångare, eller, en vattentjusare.

En stiliserad berättelse om vattnets resa, dess väg till rening. Regnet faller av gravitationens kraft och bildar små bäckar som rör sig vidare nedströms till lägre marker och samlas, som blir till sjöar, eller filtreras ner i marken. Vatten finner alltid en väg och mår bra av ständig rörelse.