Kåldolmens dag

Kåldolmens dag
Illustrationsuppdrag åt Historiska Museet, Stockholm

Framtagen som illustration till inbjudan och som skylt till firandet av Kåldolmens dag, 30 november. För att fira Sveriges brokiga historia!

kåldolme-02
kåldolme-01