Små hus

En undersökning av den lilla bostaden. Ett försök att hitta olika typer av hus som är mysiga och en förlängning av den söta lilla stugan. Liten yta, mycket karaktär.