Tomas & jag

Ett projekt som är fristående och undersökande förslag. Det handlar om tankar kring livet och hur det i så fall skulle se ut i form av ett hus.
Detta handlar om min bror.

Min bror gick bort 2004 i en trafikolycka. Detta är en undersökning, ett tankeexperiment, att gestalta tomheten som blev efter att han gick bort.
Det är ett hus till mig och min bror, där vi lever sida vid sida men aldrig möts.

ToM_ny-01
ToM_ny-02